Služby

- projekty požiarnej ochrany

- riešenie všetkých druhov stavieb z hľadiska požiarnej ochrany, návrh požiarnych úsekov, ručných hasiacich prístrojov, posúdenie odstupových vzdialeností

- projektová dokumentácia požiarnej ochrany

- požiarny štatút, požiarno-poplachové smernice, priestory so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom

- projekty ZTI (sanita)

- prípojky kanalizácie, vody

- rozpočty